22 de noviembre de 2011

¡Un poco de ritmo para hoy!

As good as you've been to this world
so good I want to be right back to you


Tan    bueno como has sido tú con este mundo
quiero serlo yo contigo...

As good as you've been to this world (Just a little bit harder), Janis Joplin


No hay comentarios:

Publicar un comentario